đổi thay vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để thực hiện thủ tục đổi thay vốn điều lệ công ty nước ngoài tại Việt Nam nhà tư vấn đầu tư thường gặp những vướng mắc liên hệ đến các thủ tục pháp lý vì chưa nắm rõ và hiểu chi tiết cụ thể, để tùng tiệm về thời kì và uổng nhà đầu tư khi thực hành thay đổi nội dung đầu tư công ty tham vấn Việt Luật tư vấn nội dung và cung cấp dịch vụ làm đổi thay giấy chứng nhận đầu tư tới khách hàng như sau:
tai-chinh-ngan-hang
trước nhất về nội dung thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đổi thay vốn đầu tư sẽ có hai hình thức đó là tăng vốn đầu tư và giảm vốn đầu tư, cả 2 trường hợp này thành phần hồ sơ sẽ tương đối giống nhau và chuyên viên của Việt Luật sẽ thực hành tham vấn những nội dung liên can đến việc thay đổi vốn công ty và tiến hành soạn thảo hồ sơ.
1. tham vấn các công việc cần làm trước khi đổi thay vốn đầu tư
tham vấn về bổn phận cá nhân chủ nghĩa, pháp nhân khi thực hành thay đổi vốn đầu tư (tăng hoặc giảm vốn đầu tư)
Việc đổi thay vốn đầu tư ảnh hưởng thế nào đến mức đóng thuế, việc nộp thuế với cơ quan thuế vụ và nghĩa vụ thực hành các thủ tục về thuế
tham vấn quy định về việc chứng minh năng lực tài chính khi tăng vốn, giảm vốn đầu tư
2. giấy má nhà đầu tư cần cung cấp
Giấy chứng thực đầu tư hiện đang dùng
ít tài chính của năm gần nhất ( Nếu có yêu cầu bổ sung )
Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khả năng góp vốn với số vốn tăng lên
3. Việt Luật sẽ soạn thảo thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hồ sơ về việc đổi thay vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư (thay đổi vốn) do người đại diện công ty ký
Văn bản giải trình về việc đổi thay vốn đầu tư ( Với các nội dung cụ thể là tăng vốn hay giảm vốn )
vắng tình hình thực hành dự án đã được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư
Thông báo về tiến độ góp vốn đầu tư
Giấy chứng thực đầu tư hiện hành
Hồ sơ đổi thay giấy chứng nhận đầu tư kèm theo: Biên bản họp/ quyết định họp về việc đổi vốn đầu dân doanh nghiệp
4. Thời gian thực hiện và phí
Thời gian thực hiện dịch vụ : 30 ngày làm việc
chi phí : 500 USD ( Đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ thực hiện đổi thay vốn đầu tư)
Những nội dung liên quan quan đến thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư Việt Luật hỗ trợ tư vấn nhà đầu tư như chuyển đổi các hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông trong công ty ..
Với những trường hợp thay đổi và điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư cần chuẩn bị bản giải trình về điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án và các giải pháp, kèm theo quan điểm của bộ quản lý nghành với các dự án sinh sản .
Các trường hợp mở chi nhánh sản xuất , cơ cấu lại vốn đầu tư và các nội dung khác vui lòng liên hệ trực tiếp với các chuyên viên tham mưu vủa Việt Luật để hiểu rõ về quy trình và thủ tục pháp lý một cách chi tiết và cụ thể nhất !

Advertisements